Urime fillimi i vitit shkollore 2022/2023

Mirëmengjesi ju themi të gjithë atyre që do ulen ne bankat shkollore sot !

E ardhmja iu takon atyre që besojnë në bukurinë e ëndërrave të tyre !

E ju

Besoni !

Mësoni !

Arrini !

Urojmë një fillim të mbarë për të gjithë!

Nga ShFMU “Bajram Curri” ISTOG

Ndarje me të tjerët këtë!