Faqja kryesore

Mire së vini në ueb faqen e shkollës fillore të mesme të ultë “Bajram Curri” Istog


Ueb faqja e vjetër

Vizioni:

Një shkollë gjithëpërfshirëse, metoda të avancuara të mësimdhënies dhe mësimnxënies, ambient të përshtatshëm për punë si dhe klimë të mirë bashkëpunimi me tërë komunitetin. 

Misioni:

Ofrimi i kushteve për  zhvillimin e procesit mësimor sipas kërkesave të shoqërisë dhe që siguron edukim cilësor për  të gjithë nxënësit me ngritjen e kapacitetit të mësimdhënësve, ku   kultivon shprehitë e  nxënit gjatë gjithë jetës dhe vlerat e  qytetarisë gjithashtu të jenë përgjegjës dhe llogaridhënës për veprimet e tyre.

“Si është arsimi sot është kombi nesër.”

=Tony Blair=

Ndarje me të tjerët këtë!