Njoftim për përdorim te platformës

Njoftohen të gjithë mësimdhënësit  dhe nxënësit që ti përdorin emali adresat zyrtare te shkollës siç janë @bajramcurri.org dhe te kyqën ne platformën Microsoft Teams për ndjekjen e njësive mësimorë dhe zhvillimin e orëve online.

Me respekt Koordinatori i shkollës

Agron Zeqiraj

[email protected]

Ndarje me të tjerët këtë!